مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPTV

مخفف عبارت IPTV

Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
بام

مخفف عبارت بام

بانکداری الکترونیک ملی
بانکداری اینترنتی به مفهوم ارائه خدمات...
کارا

مخفف عبارت کارا

درگاه الکترونیکی کارگزاران
از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفعان...
CPO

مخفف عبارت CPO

Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد اجرایی...
BDS

مخفف عبارت BDS

BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهواره‌ای...