مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISC

Informatics Services Corporation

شرکت خدمات انفورماتیک
ISC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود