مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MDF

مخفف عبارت MDF

Main Distribution Frame
تابلوی توزیع در مخابرات، دستگاهی منفعل...
IMTS

مخفف عبارت IMTS

Improved Mobile Telephone Service
سرویس تلفن موبایل پیشرفته به اختصار...
ISI

مخفف عبارت ISI

Institute for Scientific Information
مؤسسهٔ اطلاعات علمی یا ISI در سال ۱۹۶۰...
DSL

مخفف عبارت DSL

Digital Subscriber Line
خط دیجیتال مشترک (دی اس ال) یا (DSL) از...