مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USCS

Unified Soil Classification System

سیستم طبقه بندی متحد خاک که در انگلیسی به اختصار USCS خوانده می‌شود، یک سیستم طبقه‌بندی خاک است که در مهندسی و زمین‌شناسی برای توصیف بافت و اندازه دانه‌های خاک استفاده می‌شود. در این روش هر دسته با دو حرف مشخص می‌شود.
USCS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود