مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TNM

Tumor, Node, Metastases

شدت انواع سرطان سینه Breast Cancer به صورت ۰ تا ۴ گرید بندی شده است. هر گرید دارای نشانه ها و روش های درمان متفاوتی است.
سرطان سینه چهار گرید دارد و پزشک از سیستم نامگذاری TNM برای شناسایی این چهار گرید سرطان سینه استفاده می کند.

حروف TNM به معنای موارد زیر است:

T مخفف تومور است و نشان می دهد که چه مقدار از بافت سینه درگیر سرطان شده است.
N مخفف گره است و نشان می دهد که سرطان تا گره های لنفاوی گسترش یافته است یا خیر.
M مخفف متاستاز است و نشان می دهد که سرطان به سایر قسمت های بدن گسترش یافته است یا خیر.
سیستم نامگذاری انواع سرطان TNM از اعداد نیز استفاده می کند. اعداد از ۰ تا ۴ تعیین می کنند که سرطان چه مقدار پیشرفت کرده است.

این سیستم توسط کمیته مشترک سرطان آمریکا (AJCC) نظارت می شود، به این معنی که تمام پزشکان سرطان، گرید سرطان را به شکل ذکر شده در بالا توصیف و طبقه بندی می کنند.

برای تعیین مقدار پیشرفت و مرحله سرطان سینه، پزشک آزمایشاتی را انجام خواهد داد. آزمایش ها شامل آزمایش خون، سی تی اسکن و پت اسکن، ام آر آی، اشعه ایکس، ماموگرافی و سونوگرافی است.
TNM
ارسال نظر

ارسال نظر