مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BREW

Binary Run-time Environment for Wireless

BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای بی سیم ) یک راه حل ایجادشده توسط Qualcomm برای دانلود کردن نرم افزارهای کوچک و محتوا به موبایل است . منحصرا در تلفن های CDMA یافت می شود . اجزای اصلی آن به کاربر امکان می دهد که نرم افزارهای کوچک را روی وسایل بی سیم مانند تلفن ها دانلود و اجرا کند . چنین نرم افزارهایی شامل بازی ها ، نرم افزار پی گیری هزینه یا ابزارهای نقشه برهم کنشی می باشد . این جزء BREW با J2ME رقابت می کند که یک تکنولوژی جاوا از Sun Microsystems است . بطور کلی ، BREW و جاوا سازگار نیستند.
زیر سیستم های BREW روی یک تلفن می توانند گرافیک و زنگ را نیز کنترل کنند . راه حل BREW همچنین شامل یک جزء سرور است که روی شبکه جا دارد . سرور BREW طرف شبکه دانلود های BREW را کنترل می کند که شامل صورتحساب است و همچنین می تواند برای محتوا و نرم افزارهای غیر BREW نیز بکار رفته و صورتحساب بدهد.
BREW
ارسال نظر

ارسال نظر