مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CSC

Card Security Code

کد کوتاه مانند یک شماره تلفن است اما ارقام آن کمتر است و فقط برای پیام رسانی استفاده می شود . کدهای کوتاه فقط از گوشی های موبایل مورد استفاده قرار می گیرند و از آنها نمی توان برای مکالمات صوتی استفاده کرد . کدهای کوتاه خاص یک کشور هستند و از آنها عمدتا توسط کمپانی ها به منظور اهداف تبلیغاتی استفاده می شود . برای مثال بعضی از برنامه های تلویزیونی از بینندگان خود می خواهند که نظرات خود را با پیام های متنی خاص به کدهای کوتاه تعیین شده بفرستند . کمپانی ها باید کدهای کوتاه را از یک سازمان ملی که این کدها را فراهم می کند اجاره نمایند . وظیفه این سازمان هماهنگی کدهای کوتاه برای اپراتورهای بی سیم است.
CSC
ارسال نظر

ارسال نظر