مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPHS

Common PCN Handset Specification

CPHS یک توسعه برای ویژگی GSM است که چندین افزایش ساده و قابل استفاده را به روش عملکرد تلفن های GSM و سیم کارت ها وارد می کند . نمونه های ارتقاء CPHS شامل دسترسی تک کلیدی به شماره پست صوتی استاندارد ذخیره شده در SIM و نشانگر انتظار پیام برای آگاه کردن کاربران از پیام های پست صوتی جدیدی است . همچنین CPHS موجب می شود که انتقال دهندگان انعطاف پذیری و کنترل بیشتری برنام انتقال دهنده داشته باشند که روی تلفن نشان داده می شود . GPHS شامل توانایی برای کنترل ویژگی های خاص براساس شبکه از رابط تلفن نیز می باشد که عبارتند از : ارسال مکالمه ، انتظار مکالمه و مکالمه و Caller- ID cphs بخش رسمی ویژگی GSM نیست . آن توسط اتحادیه PCN توسعه یافته است . با این وجود ، CPHS در میان انتقال دهندگان معروف بوده است . بسیاری از اپراتورهای اروپایی و امریکایی GSM نیازمند آن هستند.
CPHS
ارسال نظر

ارسال نظر