مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFLT

Advanced Forward Link Trilateration

نوعی از تکنولوژی محل گوشی بر مبنای وضعیت . AFLT برخلاف A- GPS از ماهواره های GPS برای تعیین محل استفاده نمی کند . برای تعیین محل ، تلفن محاسبات سیگنال را از مرکز موبایل مجاور ( برج ها ) می گیرد و اطلاعات زمان / مسافت را به شبکه گزارش می دهد که سپس برای سه جانبی کردن محل تخمینی گوشی بکار می رود . بطور کلی برای بدست آوردن وضعیت بهینه حداقل به سه ایستگاه مرکزی اطراف نیاز است.
AFLT
ارسال نظر

ارسال نظر