مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CLDC

Connected Limited Device Configuration

CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و سری APIs طراحی شده برای فراهم نمودن این امکان که دامنه وسیعی از نرم افزار جاوا به راحتی در میان محدوده وسیعی ازدستگاههای موبایل مانند تلفن های سلولی راه اندازی شود. CLDc بر مبنای J2ME بوده و معمولاً با MIDP جفت است که استانداردهای مرتبط می باشند و با یکدیگر یک محیط استاندارد شده کامل برای نرم افزار جاوا روی دستگاههای موبایل مشخص می کنند.
CLDC
ارسال نظر

ارسال نظر