مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HSUPA

HighSpeed Uplink Packet Access

دسترسی سرعت بالای بسته آپلود
ارتقایی برای شبکه های WCDMA / UMTS / HSDPA است که از پیشرفت هایی مانند HSDPA برای طرف آپلود ارتباط استفاده می کند و امکان حداکثر سرعت آپلود 5.8 Mbit/s ( میلیون بیت در هر ثانیه ) را فراهم می نماید . HSUPA مکمل و جانشین HSDPA است که سرعت بالای داده را برای طرف دانلود ارائه می دهد . گاهی اوقات به HSDPA و HSUPA بعنوان HSPA اشاره می شود . شبکه ها و دستگاههای HSUPA شامل تکنولوژی WCDMA و HSDPA می باشند و با دستگاهها و شبکه هایی که فقط از آن تکنولوژی ها پشتیبانی می کنند سازگار – برگشتی هستند . ( توانایی نسخه جدید برای کار با نسخه های قدیمی ) .
HSUPA توسط 3GPP در UMTS Release 6 استاندارد شده است . از نظر سرعت داده و تکامل تکنولوژی ، نزدیکترین معادل برای HSUPA در شبکه های EVDO Rev.A ، CDMA ، می باشد.
HSUPA
ارسال نظر

ارسال نظر