مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OBS

Organization Breakdown Structure

OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به عبارت ساده تر چارت سازمانی پروژه می باشد. این ساختار جز ساختارهای سراسری در نرم افزار پریماورا می باشد و کافی است یکبار ایجاد و تعریف شود. فرض بر این است که شما این نرم افزار را به صورت سازمانی و تحت شبکه و توسط کاربرهای مختلف در یک سازمان پروژه محور مورد استفاده قرار دهید. در هر پروژه ای شما باید چارت سازمانی مربوط را تعریف کرده و به کارفرما و دستگاه نظارت تحویل نمایید حال این کار یا در اکسل انجام میگیرد یا به صورت حرفه ای تر در خود نرم افزار پریماورا انجام می شود چرا که این افراد را می توان به EPS ها و WBS های مختلف تخصیص داده و حوزه مسئولیت آنها را مشخص نمود و در صورت نیاز به سرعت دسترسی به اطلاعات وی داشته باشید.
OBS
ارسال نظر

نظرات کاربران

امیرعلی بهنود در 06 شهریور 1401 گفته:
مخفف EPS به درستی لینک نشده، صفحه مربوطه مربوط به فایل های گرافیکی است و به کنترل پروژه ارتباطی ندارد

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود