مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EPS

Encapsulated Post Script

فایل EPS که مخفف (Encapsulated Post Script) می باشد، یک فایل رابط بین نرم افزارهای گرافیکی است.
این تکنولوژی (زبان) برگرفته از همان Post Script است، با این تفاوت که همه این اتفاقات به صورت نرم افزاری انجام می شود و فایل های تولید شده با کیفیتی بسیار نزدیک به اصل آن بین نرم افزارهای جابجا می شوند.
EPS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود