مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIEM

National Information Exchange Model

مدل ملی تبادل اطلاعات حاصل مشارکت دایرهٔ عدالت آمریکا و دایره امنیت ملی آمریکا است.

انواع وضعیت های اورژانسی در سال های اخیر پیامدهای ناگواری که نتیجه عدم توانایی حوزه قضایی و سازمان ها در به اشتراک گذاری مؤثر اطلاعات بوده اند را نشان داده است. حملات تروریستی، بلایای طبیعی و مقدار وسیع حوادث جنایی سازمان یافته، ضعف و توانایی های به اشتراک گذاری اطلاعات را نشان می دهند.

اختصار National Information Exchange Model کلمه ی NIEM می باشد که به صورت نیم مشابه کلمه ی تیم(Team) خوانده میشود.

مدل ملی تبادل اطلاعات حاصل مشارکت دایره عدالت آمریکا و دایره امنیت ملی آمریکا است. انواع وضعیت های اورژانسی در سال های اخیر پیامدهای ناگواری که نتیجه عدم توانایی حوزه قضایی و سازمان ها در به اشتراک گذاری مؤثر اطلاعات بوده اند را نشان داده است. حملات تروریستی، بلایای طبیعی و مقدار وسیع حوادث جنایی سازمان یافته، ضعف و توانایی های به اشتراک گذاری اطلاعات را نشان می دهند.

این یک واقعیت تأسف بار است که امروزه اشتراک اطلاعات enterprise-wide به طور عمومی و سراسری ممکن نیست. با وجود اینکه سازمان ها در سراسر کشور کارکردهای عملیاتی مشابهی انجام می دهند و اطلاعات مشترکی دریافت کرده و استفاده می کنند(نظیر داده هایی راجع به اشخاص، مکان ها و رویدادها)، اما پراسس کاری داخلی آنها اغلب از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر متفاوت است و سازمان ها از سیستم ها و تکنولوژی های اطلاعاتی متفاوتی استفاده می کنند. چیزی که کمبودش احساس می شود یک مکانیزم ملی برای شناسایی و توانمند کردن مبادله اطلاعات در سطح وسیع، با سازمان ها و حوزه های قضایی دیگر است.

مدل ملی تبادل اطلاعات اشتراک اطلاعات را در میان تمامی سطوح دولت شامل فدرال، ایالتی، محلی و طایفه ای امکان پذیر می کند.مدل ملی تبادل اطلاعات همکاری و مشارکتی را بین آژانس ها و سازمان ها در تمام سطوح دولت و صنایع خصوصی ارائه می کند.

رؤیای مدل ملی تبادل اطلاعات این است که استانداردی منتخب برای تبادل اطلاعات درون کشور آمریکا باشد. که به موجب آن موارد زیر فراهم گردد:

افزایش امنیت عمومی و امنیت ملی
کارآمد تر و گسترده تر بودن به اشتراک گذاری اطلاعات میان سازمان ها و حوزه های قضایی
مقرون به صرفه بودن توسعه و گسترش سیستم های اطلاعاتی
هزینه کمتر در توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی
بهتر شدن کیفیت تصمیمات حکومتی به دلیل داشتن اطلاعات به موقع، دقیق و کامل
لازم به ذکر است که مدل ملی تبادل اطلاعات یک برنامه نرم افزاری، بانک اطلاعاتی، شبکه یا یک سیستم کامپیوتری نیست، بلکه همانگونه که از نام آن پیداست یک مدل جهت به اشراک گذاری اطلاعات بین سازمانهاست. که یکی از اهداف اصلی آن افزایش امنیت و سرعت در تبادل اطلاعات می باشد.

مدل ملی تبادل اطلاعات به عنوان یک طرح برای اشتراگ گذاری اطلاعات بر پایه XML است.

الگوی XML قوانین و محدودیت هایی را برای جنبه های مختلف داده نظیر ساختار، روابط، مقادیر مجاز و نوع را مشخص می کند. این الگو به صورت متنی است و قابل خواندن و استفاده توسط انسان و ماشین می باشد.

مدل ملی تبادل اطلاعات از XML استفاده می کند تا فرهنگ واژگان مختصر و تعریف شده ای را برای اشتراک اطلاعات حیاتی، در سراسر کشور عرضه کند. این مدل صرف نظر از اینکه سازمان به اشتراگ گذارنده اطلاعات از نوع فدرال، محلی، ایالتی و یا طایفه ای باشد و همچنین صرف نظر از اینکه اطلاعات به صورت افقی یا عمودی در حال مبادله است، عملیات تبادل را انجام می دهد. مدل ملی تبادل اطلاعات در واقع زبان متداولی را عرضه کرده است که توسط آن سازمان های فدرال، محلی و ایالتی و یا طایفه ای می توانند اطلاعات حیاتی را در حالت های روتین و اورژانسی شرح داده و به اشتراک بگذارند. مدل ملی تبادل اطلاعات طراحی شده است تا مبادله اطلاعات را در میان دامنه های مختلف نظیر موارد زیر تسهیل بخشد:
- امنیت عمومی
- امنیت ملی
- عدالت
- مدیریت بحران
- هوش
NIEM
ارسال نظر

ارسال نظر