مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IAM

Identity and Access Management

مدیریت هویت و دسترسی (IAM) یا (IdAM) روشی ست برای تشخیص اینکه کاربر چه کسی است و مجاز به انجام چه کاری است. IAM مانند نگهبان درب یک کنسرت است و لیستی از افراد مجاز ، غیر مجاز و افراد دارای امکان دسترسی به منطقه VIP را دارد. IAM را مدیریت هویت (IdM) نیز می نامند.

به عبارت فنی تر ، IAM وسیله ای برای مدیریت مجموعه معینی از هویت دیجیتالی کاربران و امتیازات مربوط به هر هویت است. این یک مفهوم کلی است که تعدادی از محصولات مختلف را شامل می شود که همه این عملکرد اصلی را انجام می دهند. در یک سازمان ، IAM ممکن است یک محصول واحد باشد، یا ممکن است ترکیبی از فرآیندها ، محصولات نرم افزاری ، خدمات ابری و سخت افزاری باشد که به مدیران امکان مشاهده و کنترل داده های سازمانی را می دهد که کاربران جداگانه می توانند به آنها دسترسی داشته باشند. IAM محصولی برای امنیت ابر و شبکه می باشد.
IAM
ارسال نظر

ارسال نظر