مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MIP

Maximum Intensity Projection

افکنش شدت بیشینه یا به اختصار MIP، در علوم نرم‌افزار کاربردی نام یک الگوریتم پردازش تصویری است.

از این الگوریتم در انجیوگرافی تشدید مغناطیسی جهت تصویرگیری رگ‌های خونی و نیز در توموگرافی رایانه‌ای استفاده می‌شود.

این روش نخستین بار برای استفاده در پزشکی هسته‌ای توسط جرالد والیس در سال ۱۹۸۸ ابداع گردید. مقاله وی در نشریه IEEE به چاپ رسید.
MIP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود