مخفف کلمه MIP


( Maximum Intensity Projection ) افکنش شدت بیشینه یا به اختصار MIP، در علوم نرم‌افزار کاربردی نام یک الگوریتم پردازش تصویری است.

از این الگوریتم در انجیوگرافی تشدید مغناطیسی جهت تصویرگیری رگ‌های خونی و نیز در توموگرافی رایانه‌ای استفاده می‌شود.

این روش نخستین بار برای استفاده در پزشکی هسته‌ای توسط جرالد والیس در سال ۱۹۸۸ ابداع گردید. مقاله وی در نشریه IEEE به چاپ رسید.
MIP

بازگشت به صفحه قبل