مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IEEE

The Institute of Electrical and Electronics Engineers

انجمن مهندسان برق و الکترونیک که به IEEE معروف است، یک سازمان بین‌المللی حرفه‌ای و ناسودبر است. خواست این انجمن کمک به پیش‌برد تکنولوژی به طور گسترده و حوزه‌های وابسته به مهندسی برق و کامپیوتر و هم‌چنین زمینه‌های وابسته به طور خاص است.

این سازمان با بیش از ۴۰۰ هزار عضو در بیش از ۱۶۰ کشور جهان، دارای بیشترین شمار اعضا از هر سازمان حرفه ای دیگری است که از این میان بیش از ۶۸ هزار عضو آن دانش‌جو هستند. انجمن کارشناسی برق و الکترونیک با انتشار حدود ۱۳۰ مجله کارشناسی و ۴۰۰ مجموعه نوشتار کنفرانس در سال، منتشرکنندهٔ یک سوم نوشته‌های کارشناسی چاپ‌شده در زمینهٔ مهندسی برق و الکترونیک و دانش کامپیوتر است.
IEEE
ارسال نظر

ارسال نظر