مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف محب

موسسه حمايت از بيماران

موسسه حمایت از بیماران (محب)، مؤسسه غیرانتفاعی در حوزه درمان می‌باشد. با هدف "سلامتی برای همه" از روش های نوین، به توسعه خدمات درمانی مطلوب برای جامعه ایرانی می پردازد. از این موسسه به عنوان سازمان نمونه غیر دولتی حامی پژوهش و کارآفرین برتر ملی تقدیر شده است.

برای اطلاع بيشتر از خدمات آن به سايت آن مراجعه شود:
https://www.moheb.com
محب
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود