مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COM

COMPUTER OUTPUT MICROFILM

نوعی تکنولوژی که امکان می‌دهد تا اطلاعات خروجی تولید شده توسط کامپیوتر ، روی میکروفیلم ذخیره گردد.
COM
ارسال نظر

ارسال نظر