مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HTTPS

Hyper Text Transfer Protocol Secure

پروتکل امن انتقال ابرمتن (HTTPS) ترکیبی از پروتکل HTTP و SSL/TLS است. هدف آن فراهم آوردن ارتباطات رمز شده و شناسایی امن یک کارگزار وب است. اتصالات HTTPS معمولا برای تراکنش‌های پرداخت روی تور جهان‌گستر (www) و تراکنش‌های حساس سامانه‌های اطلاعات سازمانی به کار می‌رود. اچ‌تی‌تی‌پی‌اس نباید با پروتکل انتقال ابر متن امن (S-HTTP) که در RFC 2660 مشخص شده است، اشتباه گرفته شود.
HTTPS
ارسال نظر

ارسال نظر