مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

تكاب
مخفف عبارت تكاب
كارخانه توليد اسناد بهادار
كارخانه توليد اسناد بهادار كه زير...
محب
مخفف عبارت محب
موسسه حمايت از بيماران
موسسه حمایت از بیماران (محب)، مؤسسه...
NTT
مخفف عبارت NTT
Nippon Telegraph and Telephone
نیپون تلگراف اند تلفن، که معمولأ...
مپتا
مخفف عبارت مپتا
موسسه پژوهشی تدبیر اندیشان
موسسه پژوهشی تدبیراندیشان علم ایران...
FIAT
مخفف عبارت FIAT
Fabbrica Italiana Automobili Torino
شرکت فیات، کارخانه سازنده‌ی خودروی تورین...
WSP
مخفف عبارت WSP
Williams Sale Partnership
دبلیواس‌پی (WSP) شرکت مهندسی کانادایی...
HEPCO
مخفف عبارت HEPCO
Heavy Equipment Production Company
شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو اراک...
شما
مخفف عبارت شما
شهدای مؤتلفه اسلامی
شما هفته‌نامه و ارگان حزب موتلفه اسلامی...
همت
مخفف عبارت همت
هسته‌های مقاومت تاکتیکی
همت نشریه‌ای بود که به صورت هفته‌نامه...
صمت
مخفف عبارت صمت
صنعت، معدن و تجارت
صمت روزنامه‌ای است که از سال ۱۳۸۷ در...