مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DOTS

Directly Observed Treatment Short

درمان کوتاه‌مدت بیماری سل مخفف DOTS به معنای درمان کوتاه مدت با نظارت مستقیم هست.

به پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی (WHO) نام این روش استراتژی کنترل توبرکلوزیس بیماری (سل یا TB) رو DOTS یا TB-DOTS گذاشته‌اند.

طبق نظر این سازمان بهترین روش کنترل سرعت پخش و شیوع این بیماری، استفاده از متد داتس (DOTS) می‌باشد.

همچنین بهترین روش درمانی امروزی برای سل به عنوان DOTS شناخته می‌شود. "

داتس ۵ هدف اصلی را دنبال می‌کند :

تعهد دولتی شامل تأسیس مرکز نمایش آماری، ضبط اسناد و آموزش بیماران TB علاوه بر تعهد سیاسی در همه سطوح
تشخیص موارد جدید از طریق آزمایش SPUTUM DIRECT SMEAR
رعایت پروتکل درمانی استاندارد از 6 تا 9 ماه با نظارت مستقیم نماینده این سازمان برای حداقل 2 ماه نخست
تأمین بموقع دارو
استفاده از سیستم آمارگیری و گزارش دهی استاندارد جهانی جهت ارزیابی نتایج درمانی
DOTS
ارسال نظر

ارسال نظر