مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CFU

Colony Forming Unit

در میکروبیولوژی، یک واحد تشکیل کلنی (CFU)، واحدی است که برای تخمین تعداد سلول‌های باکتریایی یا قارچی زنده در یک نمونه بکار می‌رود. منظور از «زنده»، توانایی تولید مثل از طریق تقسیم دوتایی تحت شرایط کنترل شده است.

به منظور شمارش واحدهای تشکیل کلنی، نیاز است تا ابتدا میکروب‌ها در محیط کشت، رشد کنند. در این روش بر خلاف روش میکروسکوپی که در آن هم سلول‌های مرده و هم زنده شمارش می‌شوند، در اینجا تنها سلول‌های زنده شمارش می‌شوند. برای این که کلنی‌های سطح محیط کشت، قابل مشاهده باشند باید تا حد زیادی رشد کنند.

هدف از شمارش کلنی‌های پلیت، تخمین تعداد سلول‌ها بر اساس توانایی آنها برای رشد و ایجاد کلنی تحت شرایط تغذیه ای، دمایی و زمانی خاص است. از نظر تئوری، یک سلول زنده باید بتواند رشد کرده و از طریق تولید مثل، کلنی تشکیل دهد.
CFU
ارسال نظر

نظرات کاربران

محمد در 09 مرداد 1400 گفته:

سلام عالی بود. شرایط تغذیه ای ، دمایی، زمانی و دیگر شرایط کلنی زاسیون مناسب را هم در مطلب دیگر ی بفرمایید

ارسال نظر