مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RTP

مخفف عبارت RTP

Realtime Transport Protocol
زمان واقعی پروتکل حمل و نقل (تلفن سوئیچ...
AODV

مخفف عبارت AODV

Ad-Hoc On-Demand Distance Vector
پروتکل مسیریابی AODV یک پروتکل مسیریابی...
PAP

مخفف عبارت PAP

Password Authentication Protocol
پروتکُل تأیید گُذَرواژه یا پاپ (pap) یک...
DNSSEC

مخفف عبارت DNSSEC

Domain Name System Security Extensions
ضمیمه‌های امنیتی سامانه نام دامنه (به...
IS-IS

مخفف عبارت IS-IS

Intermediate Sysytem-Intermediate System
سامانه حدواسط به سامانه حدواسط ،...