مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICMP

مخفف عبارت ICMP

Internet Control Message Protocol
پروتکل کنترل پیام‌های اینترنتی...
DHCP

مخفف عبارت DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol
پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP)،...
MMS

مخفف عبارت MMS

Multimedia Messaging Service
خدمات پیام چندرسانه‌ای یا ام‌ام‌اس...