مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SNMP

مخفف عبارت SNMP

Simple Network Management Protocol
پروتکل آسان مدیریت شبکه (SNMP) عبارت...
IMAP

مخفف عبارت IMAP

Internet Message Access Protocol
پروتکل IMAP یکی از پروتکل های نسبتا...
TCP/IP

مخفف عبارت TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TCP/IP، یکی از مهمترین پروتکل های...
SOAP

مخفف عبارت SOAP

Simple Object Access Protocol
با استفاده از پروتکل دسترسی آسان به...