مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PAP

Password Authentication Protocol

پروتکُل تأیید گُذَرواژه یا پاپ (pap) یک پروتکل ساده است که در شبکه‌های رایانه‌ای برای شناسایی و تأیید صحت مشخصات یک کاربر در یک شبکه اینترنتی استفاده می‌شود. فراهم‌ سازهای خدمات اینترنتی از این پروتکل استفاده می‌کنند. پاپ توسط پروتکل نقطه به نقطه به ‌کار گرفته می‌شود.
PAP
ارسال نظر

ارسال نظر