مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RSTP

مخفف عبارت RSTP

rapid spaning tree protocol
این پروتکل همان پروتکل STP می باشد با...
CDP

مخفف عبارت CDP

cisco discovery protocol
این پروتکل مختص سخت افزارهای سیسکو می...
VTP

مخفف عبارت VTP

vlan truncking protocol
در شبکه های کامپیوتری پروتکلی وجود دارد...
RDS

مخفف عبارت RDS

Radio Data System
پروتکل های ارتباطی استاندارد برای تعبیه...
SLIP

مخفف عبارت SLIP

Serial Line Internet Protocol
پروتکل خط سري اينترنت (SLIP) و پروتکل...