مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DAT

Digital Audio Tape

DAT توسط شرکت های سونی و HP با هدف ارائه يک فرمت صوتی با کيفيت بالا ارائه گرديده است و در سال 1998 به استاندارد ( DDS ) یا Digital Data Storage تبديل تا از آن به منظور فرمت ذخيره سازی داده در کامپيوتر استفاده گردد . از پروتکل DDS استانداردهای متعددی پياده سازی شده است.
DAT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود