مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CDP

cisco discovery protocol

این پروتکل مختص سخت افزارهای سیسکو می باشد
این پروتکل در جایی به درد میخورد که نقشه شبکه را نداشته باشیم
در سوئیچ و روتر های سیسکو با دستور مربوطه میتوان فهمید که هر پورت به چه سخت افزار دیگری وصل شده است .
CDP
ارسال نظر

ارسال نظر