مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EIGRP

enhand interior gateway routing protocol

نام یکی از قوی ترین پروتکل های مسیر یابی در شبکه
EIGRP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود