مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OSPF

open shortest port first

یک پروتکل مسیر یابی در شبکه
OSPF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود