مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FEMID

مخفف عبارت FEMID

Front End Module Include Duplexer
نام قطعه ای در مدار آنتن موبایل که کار...
ESP

مخفف عبارت ESP

ElectroStatic Precipitator
رسوب دهنده الکتروستاتیکی که برای کاهش...
ساس

مخفف عبارت ساس

سازمان اطلاعات سپاه
ساس مخفف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران...
APQP

مخفف عبارت APQP

Advance Product Quality Planning
برای تكوین محصول استفاده می شود بیشترین...