مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نپاجا

مخفف عبارت نپاجا

نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی
نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی...