مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PI

Preform Invoice

پیش فاکتور(معمولا پیش فاکتورها را خریدار از فروشنده درخواست مینماید و خریدار موظف است اطلاعات دقیقی از محصولی که میخواهد بفروشد ارائه دهد)
PI
ارسال نظر

ارسال نظر