مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ASP

مخفف عبارت ASP

Alkaline, Surfactant, Polymer
دسته بندی آلکالاین و سورفکتانت (...
BIM

مخفف عبارت BIM

Building Information Modeling
همانطور که همه ما میدانیم BIM یعنی...