مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAI

Computer Aided Engineering

CAI علامت اختصاری Computer Aided Engineering به‌معنای مهندسی توسط کامپیوتر بوده و مفهوم آن تجزیه و تحلیل یک طراحی به‌مظور تشخیص اساسی تشخیص اساسی خطا ، یا بهینه‌سازی تولید ، تشخیص کارائی و صرفه‌جوئی اقتصادی می‌باشد. اطلاعات به‌دست آمده از طراحی برمبناء CAD/CAM، جهت تجزیه و تحلیل ویژگی‌های عملیاتی یک قطعه ، محصول یا سیستم با توجه تجزیه طراحی و شبیه سازی کارائی آن در شرایط گوناگون به‌کار می‌رود.
CAI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود