مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CROM

Control Rom

علامت اختصاری CROM که قسمت مجتمع اکثر تراشه‌های واحد پردازش مرکزی (CPU) می‌باشد. CROM ، حافظه‌ای است برای ریز دستورالعمل‌هائی که ‌CPU آنها را جمع کرده و درشت دستورالعمل‌‌های پیچیده را شکل می‌دهد ، مانند تقسیم ، مقایسه منطقی که استفاده کننده کامپیوتر معمولاً به‌کار می‌برد.
CROM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود