مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPPF

International Professional Practices Framework

انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴۱ در فلوریدا آمریکا راه‌اندازی شد، با بیش از ۱۷۵٬۰۰۰ عضو از ۱۶۵ کشور جهان بزرگ‌‌ترین انجمن حرفه‌ای حسابرسی داخلی دنیا است. این انجمن صدای جهانی، نهاد مقررات‌گذار، رهبر دانش، و آموزش‌دهندهٔ اصلی این حرفه در جهان به شمار می‌آید. ضابطه‌گذاری این انجمن در دو سطح انجام می‌شود:

(۱) هدایت دستوری، شامل:
تعریف حسابرسی داخلی
آیین‌نامهٔ اخلاقی
استانداردهای بین‌المللی عمل حرفه‌ای حسابرسی داخلی

(۲) رهنمودهای پیشنهادی، شامل:
مقالات موضع
مشاوره‌های عملی
رهنمودهای عملی
این دو سطح، چارچوب بین‌المللی کارهای حرفه‌ای انجمن حسابرسان داخلی (با سرواژه IPPF) را تشکیل می‌دهند.
IPPF
ارسال نظر

ارسال نظر