مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LBL

Lawrence Berkeley National Laboratory

آزمایشگاه ملی لارنس برکلی مشهور به LBL یک مرکز علمی فدرال در شهر برکلی ایالت کالیفرنیا در آمریکا است.
LBL
ارسال نظر

ارسال نظر