مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIF

National Ignition Facility

تاسیسات ملی احتراق مشهور به (NIF) یک مرکز علمی فدرال در ایالت کالیفرنیا و در آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور است.
این آزمایشگاه حاوی ۱۹۲ شعاع لیزر بسیار پرتوان جهت آزمایش‌ها همجوشی هسته‌ای توسط روش محصورسازی لیزری می‌باشد.
NIF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود