مخفف کلمه LLNL


( Lawrence Livermore National Laboratory ) آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور مشهور به LLNL یک مرکز علمی فدرال در ایالت کالیفرنیا آمریکا است.

بانی این آزمایشگاه ادوارد تلر بود.
LLNL

بازگشت به صفحه قبل