مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HiperMAN

High Performance Radio Metropolitan Area Network

هایپرمن (Hiperman) نام گونه‌ای استاندارد مخابراتی است.

نام این استاندارد از سرنام واژه‌های انگلیسی High Performance Radio Metropolitan Area Network (به معنی: شبکهٔ منطقه‌ای کلان‌شهری رادیویی با عمل‌کرد بالا) درست شده‌است.

این استاندارد توسط موسسه استاندارد اروپا (ETSI) راه اندازی شد و به شبکه‌های پهنای باند بالا اشاره دارد. GHZ 11-2 یک پهنای باند است که تابع استاندارد فوق است. این سیستم از WIMAX کره‌ای گرفته شده است. این سیستم می‌تواند DSL بی سیم تولید کند. فرآیند استانداردسازی با توجه به راه حل پهنای باند بهینه شود. این جا رقم زیر 11 GHZ در نظر گرفته خواهد شد. این سیستم در شبکه‌های بسته‌ای مفید خوانده می‌شود و حامی برنامه‌های ثابت و غیرثابت می‌باشد. این سیستم دارای سیستم دسترسی بی سیم و ثابت با فرکانس بین 2 و 11 است. این استاندارد می‌تواند برای SME و MAC طراحی شود. 16-802 یک استاندارد در 2001 بود. این سیستم می‌تواند یک زیرمجموعه از IEEE 802/16 باشد. در سال 2003 نیز این سیستم حامی ATM بود و بنابراین ترافیک IP نقش مهم داشت چند مقوله از این طرح می‌تواند عملیات غیرخطی را عملی سازد. این سیستم به DTMP و شبکه Mesh کمک می‌کند و حامی فرکانس FDD و TDD و ترمینال H-FDD می‌باشد. این با رقم کمتر گزینه‌ها و ساده سازی فرآیند اجرایی همراه است.
HiperMAN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود