مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
BF

مخفف عبارت BF

Basic Function
تست هایی که در راه اندازی پالایشگاه های...
ROC

مخفف عبارت ROC

Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...
MEDS

مخفف عبارت MEDS

Multipurpose Electronic Display System
نام فنی کابین خلبان شیشه‌ای «سامانه...
SPP

مخفف عبارت SPP

Security and Prosperity Partnership
امنیت و مشارکت رفاه و مشکلات...
TBD

مخفف عبارت TBD

Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اجتماعي...
سمپ

مخفف عبارت سمپ

سرعنوان‌های موضوعی پزشکی
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی ( سمپ ) مش ها...