مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
IAMU

مخفف عبارت IAMU

Interational Association Maritime University
اتحادیه بین المللی دانشگاه های دریایی...
MOM

مخفف عبارت MOM

Minutes of Meeting
خلاصه مذاکرات در جلسات و تصميمات اتخاذ...
RTD

مخفف عبارت RTD

Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی است....
TMR

مخفف عبارت TMR

Triple Modular Redundant
مفهوم معماری TMR در سال های دور برای...