مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
GAN
مخفف عبارت GAN
Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های...
OR
مخفف عبارت OR
Operation Research
نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در...
DILE
مخفف عبارت DILE
Directory International Lawyers Esteshar
دایرکتوری بین‌الملی حقوقدان استشار...
LIGA
مخفف عبارت LIGA
Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...