مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
CFE
مخفف عبارت CFE
Certified Fraud Examiner
گواهی‌نامه بازرس تقلب گواهی‎شده (CFE)...
IPS
مخفف عبارت IPS
Intellectual Power Supply
ips یا منابع تغذیه هوشمند دستگاهی است...
MDS
مخفف عبارت MDS
Multi Dimensional Scaling
یک نوع مدل سازشی در مدلهای تصمیم گیری...
TFC
مخفف عبارت TFC
Total Fixed Cost
هزینه ثابت کل در مدیریت مالی بکار میرود....
HRRN
مخفف عبارت HRRN
Highest Response Ratio Next
الگوریتم زمانبندی HRRN نوعی زمانبندی...
SRT
مخفف عبارت SRT
Shortest Remained Time
الگوریتم SRT یکی از ساده ترین الگوریتم...
AADT
مخفف عبارت AADT
Average Annual Daily Traffic
متوسط سالیانه حجم ترافیک روزانه، حجم کل...
DHV
مخفف عبارت DHV
Design Hour Volume
حجم ساعتی است که توسط مهندسین برای طرح...
ADT
مخفف عبارت ADT
Average Daily Traffic
متوسط ترافیک روزانه حجم کل ترافیک عبوری...