مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
OR

مخفف عبارت OR

Operation Research
نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در...
DILE

مخفف عبارت DILE

Directory International Lawyers Esteshar
دایرکتوری بین‌الملی حقوقدان استشار...
LIGA

مخفف عبارت LIGA

Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
NCR

مخفف عبارت NCR

Non Conformity Report
گزارش عدم انطباق، این اصطلاح در پروژه...