مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OBDII

On-Board Diagnostics 2

عیب یاب خودرو (OBD) اصطلاحی است که به قابلیت خود عیب یابی و گزارش دهی خودرو اشاره دارد. سیستم‌های OBD به مالک خودرو یا تکنسین تعمیر دسترسی به وضعیت زیرسیستم‌های مختلف خودرو را می‌دهند. مقدار اطلاعات تشخیصی موجود از طریق OBD از زمان معرفی آن در نسخه‌های اولیه دهه 1980 رایانه‌های خودروی سواری، بسیار متفاوت بوده است. نسخه های اولیه OBD به سادگی یک چراغ نشانگر نقص یا "چراغ احمق" را در صورت تشخیص مشکل روشن می کنند، اما هیچ اطلاعاتی در مورد ماهیت مشکل ارائه نمی دهند.
OBDII
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود