مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EUD

Energy Utilization Diagram

منحنی های مصرف انرژی
EUD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود